سرخط خبرها
خانه » فرم جذب نیرو
بنام خدا

به صفحه جذب نیرو شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران خوش آمدید

نام نام خانوادگی

نام پدر شماره شناسنامه

محل تولد تاریخ تولد

تابعیت محل صدور

مذهب دین

وضعیت تاهل جنسیت

تلفن آدرس

مدرک تحصیلی دیپلم Ù„یسانس Ø§Ø±Ø´Ø¯ Ø¯Ú©ØªØ±Ø§ 

سوابق آموزشی سوابق شغلی

مهارتها سایر اطلاعات