شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

بخش الکتریک

1-تعميرات ژنراتور و الكتروموتورهاي فشارقوي:

    1-1-ماشینهای الکتریکی DC
    1-1-1-استاتور
    2-1-1- روتور
    2-1- ماشينهاي الكتريكي AC :
    1-2-1 ماشينهاي سنكرون
    - استاتور
    -روتورهاي ماشينهاي سنكرون صنايع مختلف
    -روتورهاي ژنراتورهاي نيروگاهي
    2-2-1- ماشينهاي آسنكرون
    -استاتور ماشينهاي آسنكرون
    -روتور ماشينهاي آسنكرون
    -روتورهاي قفسه سنجابي مسي
    2- تعميرات ترانسفورماتور:
    1-2- ساخت كويل ترانسفورماتور :
    2-2- تامین و انجام تستهای روغن ترانسفورماتور :
    3-2- تامین و تعمیر تپ چنجر:
    4-2- تعمیر تانك ترانسفورماتور :
    5-2- تامین ، تعویض و تعمیر هسته ترانسفورماتور :
    6-2- تست ترانسفورماتور :
    7-2- اورهال انواع ترانسفور ماتور :
    8-2- نصب انواع ترانسفور ماتور :
    9-2- خشك نمودن روغن ترانس :
    3- آزمايشگاه فشارقوي:
    1-3- تست‌هاي ژنراتورها و الكتروموتورها:
    2-3- تست‌هاي ترانسفورماتورها:


    الف خدمات بخش الكتريك
    معاونت الكتريك اين شركت با پشتوانه بيش از بيست سال تجربه و نيز ابزار ويژه تعمير و بازسازي و تست تجهيزات الكتريكي فشار قوي، خدمات فني
    و مهندسي خود را در قالب سه امور اجرايي ارائه مي‌نمايد:

    1-تعميرات ژنراتور و الكتروموتورهاي فشارقوي:
    متخصصين مجرب اين امور پس از بازديد و انجام آزمايش بر روي قسمتهاي مختلف استاتور ژنراتور و الكتروموتورها با همكاري دفتر مهندسي ضمن بررسي وضعيت آنها
    و تشخيص عيوب و رفع آنها، پيشنهادات لازم جهت بهره‌برداري مداوم و پيشگيري از وقوع حوادث را ارائه مي‌نمايند . در صورت نياز به انجام تعميرات، پروسه تعميرات
    شامل خارج كردن قسمتهاي آسيب ديده سيم پيچ ، تعمير موضعي يا اساسي هسته استاتور ، تعمير سيم پيچ آسيب ديده يا ساخت شينه هاي نو و نصب آنها، انجام آزمايشهاي
    لازم و تكميل و تحويل ژنراتور و الكتروموتور تعمير شده به نيروگاهها يا ساير صنايع انجام مي‌گردد. از جمله تخصص‌هاي اين امور ساخت شينه‌هاي انواع استاتورها مي باشد
    كه با استفاده از مواد مرغوب خريداري شده از شركتهاي معتبر خارجي، ساخته و پس از انجام آزمايشهاي الكتريكي مطابق استاندارد تحويل مي‌گردد. فعاليتها
    و توانمنديهاي اين امور بشرح ذيل مي‌باشد:

    1-1-ماشینهای الکتریکی DC
    تعمیرماشينهاي الكتريكي DC شامل الكتروموتورها و ژنراتورهای نیروگاهی و صنعتی( از 25 KW به بالا ) با ولتاژ و مشخصات فني گوناگون
    1-1-1-استاتور
    -تعميرات قطبها و تعويض سيم پيچي (بصورت كلي و جزئي)
    -ساخت ، تعمير و تعويض سيم پيچي (شامل ساخت و نصب سيم پيچي)
    -انجام انوع آزمايشات الكتريكي مورد نياز مطابق استاندارد IEC-34 در مراحل مختلف كار شامل مراحل عيب يابي ، حين تعميرات و نهايي

    2-1-1- روتور
    -تعمير يا تعويض كامل سيم پيچي (شامل ساخت و نصب سيم پيچي )
    -تعمير هسته
    -تعمير يا تعويض كلكتور
    -انجام انواع آزمايشات الكتريكي مورد نياز
    -مونتاژ و راه اندازي بدون بار (الكتروموتور)
    2-1- ماشينهاي الكتريكي AC :
    1-2-1 ماشينهاي سنكرون
    شامل ژنراتورهاي نيروگاهي ، ژنراتورها و الكتروموتورهاي كارخانجات صنعتي مي‌باشد.

    الف)- استاتور:
    - تعميرات دوره اي شامل بازديد از سيم پيچي و هسته، تميزكاري و شستشوي سيم پيچي و هسته، فيلرگيري مجدد گوه هاي استاتور، بررسي استحكام
    سركلافها، تعميرات جزئي سربندي و نخبندي سركلافها، پوشش وارنيش، تعميرات جزئي پوشش ضدكرونا، انجام آزمايشات الكتريكي مورد نياز.
    تعميرات اساسي شامل ساخت هرگونه كويل يا شينه استاتور با هر كلاس حرارتي عايقي و سطح ولتاژ
    -دمونتاژ سيم پيچي معيوب و نصب كويلها يا شينه هاي ساخته شده
    - تعميرات جزئي سيم پيچي شامل ساخت و تعويض بخشي از سيم پيچي استاتور با هر قدرت و ولتاژ (بيش از 40 KW)
    تعميرات جزئي و اساسي هسته استاتور
    -آزمايش مغناطيسي هسته استاتور با استفاده از شار نامي يا با دستگاه EL-CID
    -انوع آزمايشات الكتريكي مورد نياز سيم پيچي قبل و بعد از نصب در مراحل مختلف عيب يابي، حين تعميرات و نهايي مطابق استاندارد IEC-34    ب)- روتورهاي ماشينهاي سنكرون صنايع مختلف :
    -تعميرات دوره اي
    -تعميرات اساسي شامل ساخت و نصب كامل سيم پيچي و انجام آزمايشات مورد نياز
    -تعميرات جزئي شامل ساخت و نصب سيم پيچي تعدادي از قطبها
    -تعميرات هسته
    -تعويض يا تعمير سيم پيچي دمپينگ
    -انواع آزمايشات الكتريكي مورد نياز سيم پيچي در مراحل قبل و بعد از نصب

    ج)- روتورهاي ژنراتورهاي نيروگاهي :
    - انجام انواع آزمايشات الكتريكي بر روي سيم پيچي روتورهاي نيروگاهي در مراحل مختلف
    2-2-1- ماشينهاي آسنكرون
    اغلب شامل الكتروموتورها مي باشد .
    1-2-2- استاتور ماشينهاي آسنكرون:
    تعميرات دوره اي شامل بازديد از سيم پيچي و هسته، تميزكاري و شستشوي سيم پيچي و هسته، فيلرگيري مجدد گوه هاي استاتور،
    بررسي استحكام سركلافها، تعميرات جزئي سربندي و نخبندي سركلافها، پوشش وارنيش، تعميرات جزئي پوشش ضدكرونا، انجام آزمايشات الكتريكي مورد نياز .
    تعميرات اساسي شامل ساخت و نصب سيم پيچي اعم از HV و LV :
    1- سيم پيچي HV
    -ساخت و نصب كامل سيم پيچي با دو روش رزين ريچ يا VPI با هر ولتاژ و هر قدرت
    2- سيم پيچي LV
    -ساخت و نصب كامل سيم پيچي با استفاده از سيم     - تخت يا سيم لاكي با قدرتهاي بالاتر از 40kW
    -تعميرات موضعي يا اساسي هسته
    -تعميرات جزئي سيم پيچي استاتور شامل ساخت و نصب بخشي از سيم پيچي
    -آزمايشات مغناطيسي هسته استاتور با شار نامي و يا EL-CID
    -انواع آزمايشات الكتريكي برروي سيم پيچي قبل و بعد از نصب و در مراحل مختلف مطابق استاندارد IEC-34
    2-2-2-روتور ماشينهاي آسنكرون
    -روتورهاي سيم پيچي شده
    -تعميرات دوره اي شامل سرويش ، شستشو و تزريق رزين ، محكم كردن گوه ها و پخت و پوشش وارنيش و آزمايشات الكتريكي
    -تعميرات اساسي شامل ساخت و نصب كامل سيم پيچي
    -تعميرات جزئي شامل ساخت و نصب بخشي از سيم پيچي
    -تعمير موضعي هسته روتور
    -انواع آزمايشات الكتريكي بر روي سيم پيچي
    3-2-2- روتورهاي قفسه سنجابي مسي
    روتورهاي قفسه سنجابي مسي (آلومينيومي و ريخته گري در حيطه كاري اين بخش نمي‌باشد):
    -تعمير موضعي هسته روتور
    -ساخت و نصب سيم پيچي (قفس) بصورت كلي و جزئي
    -مونتاژ و راه اندازي بدون بار الكتروموتورهاي AC

  

2-تعميرات ترانسفورماتور:

   اين واحد اولين تعمير كننده ترانسفورماتورهاي قدرت و راكتورهاي جبران‌كننده در كشور است و در طي حدود بيست سال توانسته
    انواع مختلف ترانسفورماتورهاي نيروگاهي و صنعتي در رنج قدرت 300KVA الي 500MVA و ولتاژ 400V تا 400KV و نيز راكتورهاي مورد
    استفاده در شبكه هاي برق را كه بر اثر عوامل مختلف آسيب ديده بودند با موفقيت تعمير كرده و تحت سرويس مجدد قرار دهد.
    ترانسهاي قابل تعمير و بازسازي توسط اين بخش شامل انواع ترانسهاي shell type ، core type و ترانسهاي ويژه
    شامل ترانسهاي جرياني و كوره و ترانسهاي خشك مي گردند. فعاليتها و توانمنديهاي اين امور بشرح ذيل مي‌باشد:

1-2- ساخت كويل ترانسفورماتور :

-تهيه سيم و عايق پيچي آن جهت كويل پيچي . در صورتيكه سيم داراي لاك عايق و ترانسپوزه باشد ،      مي بايد خريد خارجي گردند .
-عايق پيچي انواع سيمهاي تخت تا 16 لايه كاغذ عايق
-ساخت انواع كويلهاي ترانس شامل كويلهاي pancake ، لايه اي ، ديسكي ، اينترليو (Interleaved) تا وزن 20 تن با استفاده
    از نمونه مشابه و يا اطلاعات دريافتي و نقشه هاي موجود .
 
2-2- تامین و انجام تستهای روغن ترانسفورماتور :
-انجام تستهاي الكتريكي برروي روغن ترانسفورماتور و بررسي و تجزيه و تحليل نتايج آزمايشات شيميايي و الكتريكي
-تصفيه فيزيكي و شيميايي روغن تا رسيدن به استاندارد مطلوب
3-2- تامین و تعمیر تپ چنجر:
-سرويس انواع تپ چنجرهاي MR و آلمانشرقي و ... و تعويض كنتاكتهاي ثابت و متحرك و تنظيم ميزان فنرهاي كنتاكتها در دايورتر سوئيچ و تپ سلكتور و
    انجام تستهاي اندازه گيري مقاومت اهمي كنتاكتها
تنظيم مكانيزم موتور درايو و تپ سلكتور
-جايگزين نمودن تپ چنجر جديد با تپ چنجر موجود و انجام تغييرات لازم
-حذف تپ چنجر و ثابت نمودن تپ چنجر برروي يك تپ ثابت
4-2- تعمیر تانك ترانسفورماتور :
-جوشكاري و ترميم آسيب ديدگي و دفرمگي هاي پيش آمده در اثر حوادث برروي تانك ترانسفورماتور
5-2- تامین ، تعویض و تعمیر هسته ترانسفورماتور :
-تعمير موضعي هسته شامل سنباده زني ، اسيد شويي ، رنگ آميزي و پخت وارنيش
-دمونتاژ کامل هسته و تهیه هسته جدید از منابع خارجی و مونتاژ کامل هسته
6-2- تست ترانسفورماتور :
-انجام انواع تستهايL.V و نيز آزمايشH.V بمنظوربررسي وتاييد وضعيت ترانسفورماتور تعمير شده شامل :
-اندازه گيري مقاومت اهمي ،اندازه گيري مقاومت عايقي ،اندازه گيري نسبت تبديل،تقسيم شار وتانژانت دلتا
-اندازه گيري تلفات بار و بي باري و آزمایش Temperature rise
7-2- اورهال انواع ترانسفور ماتور :
-اورهال انواع ترانسفورماتورها شامل انجام تستهاي L.V ، بررسي نشتي روغن بوشينگها و ترانس، چك نمودن ترمومترها ، سيليكاژل و رله هاي بوخهلتز و جانسون و ...
8-2- نصب انواع ترانسفور ماتور :
-دمونتاژ متعلقات ترانس و جابجايي ترانس و مونتاژ مجدد متعلقات برروي ترانس و راه اندازي
9-2- خشك نمودن روغن ترانس :
-سيركولاسيون روغن در داخل ترانس و رطوبت زدايي از اكتيوپارت ترانسفورماتور . - خشک نمودن
    -اکتیوپارت ترانس تا وزن 300 تن و پایین آوردن رطوبت کاغذ عایق تا 3/0 درصد در کوره VPDP منصوب در کارگاه تعمیرات ترانس.
-این تجهیزات منحصربفرد بوده و ساخت شرکت هدیش آلمان می باشد.همچنین قابلیت خشک کردن ترانس در کمتر از 3روز را دارد.

  

3-آزمايشگاه فشارقوي:

    بمنظور اطمينان از صحت عملكرد تجهيزات الكتريكي مي بايست آزمايشهايي مطابق استاندارهاي بين المللي بر روي آنها
    انجام گيرد. بدين منظور امور آزمايشگاه الكتريك از بدو تاسيس اين شركت اقدام به انجام آزمايشهاي الكتريكي
    برنامه ريزي شده بر طبق استانداردهاي موجود بر روي ماشينها و تجهيزات الكتريكي شامل ژنراتورها،
    ترانسفورماتورها، راكتورها، انواع الكتروموتورها، كابلها و ساير تجهيزات نيروگاهها و صنايع نموده است.
    اين آزمايشها در مراحل مختلف عيب يابي، حين تعميرات و پس از انجام تعمير تجهيزات گوناگون نيروگاهها و
    صنايع در كارگاههاي تعميرات ژنراتور و ترانسفورماتور اين شركت انجام مي‌گردد. اين امور با بهره‌گيري
    از كارشناسان مجرب و تجهيزات خود قادر مي باشد كليه آزمايشات الكتريكي و فشارقوي مورد نياز
    صنايع مختلف از قبيل نيروگاهها، شركت هاي برق منطقه اي و ديگر صنايع بزرگ كشور را در سايت نيز به انجام برساند .
1-3- تست‌هاي ژنراتورها و الكتروموتورها:
-تست مقاومت عايقي و تعيين PI الكتروموتورها و ژنراتورها
-تست امپدانس و مقاومت اهمي استاتور و روتور
-تست شار مغناطيسي هسته الكتروموتورها و ژنراتورها
-تست تعيين ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني استاتور ژنراتورها و الكتروموتورها
-تست ضريب تلفات عايقي و خازني و HV شينه‌ها
-تست HV الكتروموتورها و ژنراتورها با جريان متناوب و مستقيم
-تست PD انواع شین های ژنراتور
-تست PD سیم پیچی انواع ژنراتورها
-راه‌اندازي الكتروموتورهاي AC و DC
-تست مقاومت اهمي و عايقي اكسايتر و P.M.G.
-تست مقاومت معكوس و ولتاژ آستانه هدايت ديود
-تست مقاومت اهمي فيوزها
2-3- تست‌هاي ترانسفورماتورها:
-تست مقاومت عايقي و PI ترانسفورماتورها
-تست ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني ترانسفورماتور
-تست نسبت تبديل و جريان بي‌باري و پيوستگي تپ‌چنجر ترانسفورماتور
-تقسيم شار مغناطيسي
-تست گروه برداري ترانسفورماتور
-تست امپدانس درصد ولتاژ ترانسفورماتور
-تست ولتاژ بالاي ترانسفورماتور ( O.S.C. ) و اندازه گیری تلفات بی باری
-تست مقاومت اهمي سيم‌پيچ‌هاي ترانسفورماتور
-تست اتصال كوتاه ترانسفورماتور ( S.S.C. ) و اندازه گیری تلفات بار
-تست مقاومت عايقي ( ضريب دي‌الكتريك ) روغن ترانسفورماتور
-تست ظرفيت خازني و ضريب تلفات عايقي بوشينگ
-تست Tg δ (تانژانت دلتا) و C (خازن) روغن
آزمایشگاه فشارقوی شرکت بزرگترین آزمایشگاه در ایران بوده و دارای ژنراتور 5مگاواتی می باشد و در حال تجهیز فاز دوم جهت تست ایمپالس ترانسفورماتور می باشد.