شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

بازدید وزیر برق عراق


500x500
تاریخ: 97/12/09

در مورخه97/11/18 وزیر برق کشور عراق بهمراه مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق، دکتر علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا و هیأت همراه از امکانات و توانمندی های شرکت بازدید نمودند.