شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

بازدید مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی به همراه جمعی از مدیران ارشد


500x500
تاریخ: 98/10/21

محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی به همراه جمعی از مدیران ارشد این شرکت از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بازدید و در جریان‌فعاایت های این شرکت قرار گرفت. شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در سال۱۳۶۹ تاسیس شده است و عمده فعالیت آن درحوزه تعمیرات ترانسفورماتور، روتور، استاتور و شینه های ژنراتور، همچنین آزمایشات فشار قوی الکتریکی و عیب یابی ترانسفورماتور و ژنراتورها، تعمیر انواع توربین و کمپرسور و نیز ساخت و نصب پره های کمپرسور و توربین می باشد. حدود ۵۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت برق حرارتی است و مابقی سهام مربوط به شرکت های مدیریت تولید برق شهید رجایی، نکا، منتظرقائم و گیلان است.