شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

بخش اورهال

معاونت پروژه ها يكي از معاونت هاي اجرايي این شرکت مي باشد كه با پشتوانه بیش
    از بیست سال تجربه در زمینه نصب ، راه اندازی و اورهال خدمات فني را به شرح ذيل ارائه می نمايد:
  

1-تعميرات اساسي واحدهاي گازي در انواع مختلف:

 -تعميرات اساسي توربين و كمپرسور
-تعميرات اساسي ژنراتور و اكسايتر
-تعميرات اساسي گيربكس‌هاي اصلي و فرعي
-تعميرات اساسي ترك كنورتور
-تعميرات اساسي ديزل راه‌انداز
-تعميرات اساسي و سرويس سرسيلندر
-تعميرات اساسي اتاق فرمان
-تعميرات اساسي الكتروموتورهاي AC و DC
-تعميرات اساسي اگزوز
-تست‌هاي NDT شامل: UT – MT – PT
-تست‌هاي الكتريكي فشارقوي و ضعيف

  

2-نصب و راه‌اندازي انواع نيروگاههاي بخاري، گازي، سيكل تركيبي و آبي براساس دستورالعمل سازنده.

3-تعميرات اساسي و اورهال واحدهاي بخار در انواع مختلف:

-اورهال توربينهاي بخار تيپ GE و وستينگهاوس از قبيل واحدهاي نيروگاههاي بعثت، منتظرقائم، شهيد رجائي، همدان، لوشان، ايرانشهر، بندرعباس و تبريز
-اورهال توربينهاي Back Pressure صنعتي از جمله كارخانجات ريسندگي و بافندگي، قند و نيشكر.
-اورهال توربينهاي راديالي از جمله ريسندگي ري و چوكا

  

4-تعميرات اساسي تجهيزات برق و ابزار دقيق:

-تعميرات و سرويس و رفع عيب كارتهاي الكترونيكي
-تعميرات اساسي تجهيزات ابزار دقيق واحدهاي گازي
-تست و كاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق
-راه‌اندازي و كاميشنينگ

  

5-بازديد مسير گاز داغ توربين‌هاي مختلف:

-بازديد توربين و تعويض پره‌هاي توربين
-بازديد اتاق‌هاي احتراق
-بازديد اگزوز

  

6-تعمير و نگهداري سالانه:

-تعمير و نگهداري نيروگاهها
-تعمير و نگهداري تأسيسات سنگين پالايشگاهها
-تعمير و نگهداري تأسيسات سنگين پتروشيمي‌ها
-تعمير و نگهداري كارخانجات قند

  

7-ارائه خدمات فني و مهندسي:

-مشاوره در خصوص تعميرات اساسي واحدهاي گازي
-نظارت عاليه بر تعميرات اساسي و بازديد مسير گاز داغ
انواع مختلف واحدهاي گازي قابل تعمير توسط اين معاونت عبارتند از:
 	GE F9
 	GE F6
 	GE F5
 	SIEMENS V94,2
 	ANSALDO V94,2
 	ALSTOM POWER 11N2
 	ALSTOM POWER 13D2
 	ALSTOM POWER TYPE 9
 	MHI MN 701D
 	WESTINGHOUSE W191