شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

خدمات بالانس

شرکت تعميرات نيروگاهي ايران با انجام بيش از 500 عدد بالانس اوراسپيد روتور هاي مختلف تحت استاندارد ISO 11342 به عنوان اولين شرکت
    در اين زمينه در خاورميانه معرفي مي شود
  

1-بالانس Low-Speed

رتورهايي که دور کارکرد آنها کمتراز اولين دور بحراني(First Critical Speed)مي باشد،رتور هاي "RIGID" ناميده مي شوند
    و به دليل عدم تغيير شکل الاستيکي و رفتار ديناميکي اينگونه رتور هاتا دور کارکرد(Nominal Speed) مي توان بالانس آن را
    در دور هاي پايين(Low-Speed Balancing) انجام داد.شركت تعميرات نيروگاهي ايران بعنوان يك شركت مرجع معتبر در ارائه خدمات بالانس ديناميكي
    و آناليز ارتعاشات مي باشد بطوري كه بالانس ديناميكي انواع روتورهاي توربين، روتورهاي الكتروموتور، فن، محورها و ... در كارگاه هاي
    اين شركت با استفاده از دستگاه مجهز(SCHENCK H4BU & H7V)در دور پايين براي رتور هاي تا وزن 13000Kg و درشرايط خاص 18000Kg و بر اساس استاندارد
    ISO 1940 امكان پذير است:
در شرايطي نيز كه محور قابليت حمل به كارگاه هاي اين شركت را نداشته باشد از دستگاههاي پرتابل جهت بالانس ديناميكي استفاده خواهد شد .

  

2-بالانس High-Speed

اين شركت بعنوان تنها شركت در منطقه خاورميانه داراي دستگاه بالانس High Speed
مي باشد كه خدمات انحصاري بالانس در خلاء را براساس مشخصه هاي ذيل ارائه مي نمايد.
انجام بالانس به عنوان يک ضرورت جهت رتورهاي تحت شرايط زير پيشنهاد مي گردد:
روتور هايي که بر روي آنها عمليات شرينک و يا ماشينکاري صورت گرفته است.
روتورهايي که بايستي محور چرخش آنها تعويض شود.
رتورهايي که در سايت مشکلات عديده بالانس دارند ويا دچار ارتعاشات با مشخصه (Long Term) مي باشند.
تشخيص ارتعاشات رتور تحت تاثير سايش، خم شدن، وجود ترک و غيره.
روتورهايي که بوسيله جوشکاري و پرچکاري پره هاي آن تعمير شده باشد.
روتور ژنراتورهاي اورهال شده.
روتور ژنراتورهايي که داراي ريتينينگ با قابليت جدا شدن مي باشند.

حداكثر وزن (تن)	سرعت (دور دقيقه)
80         	3600
20         	7200
  

3- بالانس در دور نامي روتور و همچنين بالاترجهت تست اوراسپيدروتور هاي انعطاف پذير روتور هايي هستند که دور کارکرد (نامي) آنها بالاتر از اولين دور بحراني آن است
    همانند: روتور توربينهاي گاز، بخار و ژنراتور. بنابراين بالانس نبودن اينگونه روتورها باعث تغيير شکل الاستيکي تحت
    رفتارهاي مختلف ديناميکي مي شوند. بنابراين جهت کاهش ارتعاشات در اينگونه روتورها از سيستم صفحات چندگانه بالانس
    استفاده مي شود. هدف از انجام تست اوراسپيد جلوگيري از تغييرشکلهاي موقتي روتور و همچنين کاهش تنشهاي باقيمانده بوسيله افزايش
    سرعت تا حد بالاتر از سرعت نامي روتور مي باشد.
مزاياي بالانس در دور نامي روتور
محل واقعي آنبالانسي روتور هاي انعطاف پذيدر در دور پايين ظاهر نمي شود.
بررسي وضعيت مکانيکي روتور تا دور نامي و در صورت لزوم اوراسپيد، قبل از نصب در سايت
حساسيت و دقت بالانس H.S به دليل نوع پداستالها بيشتر از بالانس L.S بوده که از پداستالهاي با انعطاف کمتر استفاده مي کنند.
حصول اطمينان از مناسب بودن وضعيت ارتعاشي روتور در هنگام بهره برداري و دور کارکرد.
در دسترس بودن تمامي صفحات بالانس و استفاده از آنها.
انجام تستهاي الکتريکي روتور ژنراتورها تا دور کارکرد وتشخيص عيوب الکتريکي.

  

3-بالانس در دور نامي روتور و همچنين بالاترجهت تست اوراسپيد

روتور هاي انعطاف پذير روتور هايي هستند که دور کارکرد (نامي) آنها بالاتر از اولين دور بحراني آن است همانند:
روتور توربينهاي گاز، بخار و ژنراتور. بنابراين بالانس نبودن اينگونه روتورها باعث تغيير شکل الاستيکي تحت رفتارهاي مختلف
ديناميکي مي شوند. بنابراين جهت کاهش ارتعاشات در اينگونه روتورها از سيستم صفحات چندگانه بالانس استفاده مي شود.
هدف از انجام تست اوراسپيد جلوگيري از تغييرشکلهاي موقتي روتور و همچنين کاهش تنشهاي باقيمانده بوسيله افزايش سرعت تا حد بالاتر از سرعت نامي روتور مي باشد.
مزاياي بالانس در دور نامي روتور
محل واقعي آنبالانسي روتور هاي انعطاف پذيدر در دور پايين ظاهر نمي شود.
بررسي وضعيت مکانيکي روتور تا دور نامي و در صورت لزوم اوراسپيد، قبل از نصب در سايت
حساسيت و دقت بالانس H.S به دليل نوع پداستالها بيشتر از بالانس L.S بوده که از پداستالهاي با انعطاف کمتر استفاده مي کنند.
حصول اطمينان از مناسب بودن وضعيت ارتعاشي روتور در هنگام بهره برداري و دور کارکرد.
در دسترس بودن تمامي صفحات بالانس و استفاده از آنها.
انجام تستهاي الکتريکي روتور ژنراتورها تا دور کارکرد وتشخيص عيوب الکتريکي.