شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

بخش مهندسی معکوس

1- انجام خدمات فني ومهندسي:

   -طراحي ابزارهاي مخصوص
- طراحی و ساخت ترولی و رولرها برای تجهیزات دوار
-طراحي و ساخت فيکسچر جهت روتور توربينها و ژنراتور ها
-طراحي و ساخت ابزار مخصوص دمونتاژ پره هاي توربين بخار
-طراحي و ساخت ابزارهاي مخصوص عمليات حرارتي اينرکسينگ توربينهاي گاز
-تهيه نقشه هاي ساخت قطعات
-تهيه پروسه هاي ساخت،نصب و مونتاژ
-تهيه پروسه هاي آزمونهای نهايي و کنترل کيفيت در حین ساخت ومونتاژ
-تهيه پروسه هاي نگهداري و تعميرات
-تهيه پروسه هاي RI، جهت توربينهاي گازGEF5,6,9 و همچنينW101,102,251,501
-پشتيباني و ارائه خدمات شامل پروسه های جوشکاري و عمليات حرارتي به نيروگاهها،صنايع پتروشيمي ،صنايع چوب و کاغذ،کارخانجات سيمان و قند
-تهيه پروسه هاي خمش زدايي شفتها و رتور هاي مختلف
-انجام بازرسيهاي جوش بر طبق استانداردهايAWS,DIN,GIS,GOST
- مدیریت ساختمان و تامین روتور ژنراتورهای واحدهای نیروگاه شهید رجائی و نیروگاه منتظر قائم

  

2-مهندسي معکوس، ساخت تجهيزات و ادوات صنعتي

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده:
بررسي علت فرسودگي پره هاي توربينهاي بخار،گاز و کمپرسور و ارايه پيشنهاد فني جهت بهبود و افزايش عمر.
بررسي علت خمش روتور توربينهاي بخار در دراز مدت و ارايه پيشنهاد فني جهت رفع آن.
بررسي علت شکست ديسکهاي کمپرسور روتور هايW251 و پيشنهاد فني جهت رفع آن.
بررسي امکان حذف يک رديف پره کمپرسور در شرايط ضروري و همچنين بررسي علت نياز به تعويض پره هاي کمپرسور در هر اورهال 100000ساعت.
بررسي مزايا و معايب استفاده از سوخت گاز طبيعي بجاي سوخت مازوت در بويلرهاي نيروگاهي.
بررسي ضرورت انجام تنش زدايي روتور هاي توربين بخار در ساعات کارکرد بالا.
بررسي تغييرطرح و اصلاح طراحي ريشه پره هاي توربين بخار استيجهاي انتهايي روتور از حالت "FIRE TREE " به حالت "T SLOT ".
بررسي استفاده از عمليات SHOT PEENING بر روي روتورهاي کمپرسور و توربين بخار.
-محاسبات نيروهاي اعمالي به پره هاي مختلف توربين بخار،گاز،کمپرسور.
-محاسبات نيروهاي اعمالي به ديسکهاي مختلف توربين بخار،گاز،کمپرسور.
-محاسبات نيروهاي اعمالي به رتورهاي مختلف توربين بخار،گاز،کمپرسور.
-محاسبات دماي سطح لوله هاي بويلر واحدهاي نيروگاهي.
-استفاده از کوره هاي خلاﺀ القايي تابشي جهت عمليات حرارتي.

  

3- پروژه هاي مهندسي معکوس و ساخت جهت تجهيزات توربينهاي گاز و بخار

    -ساخت پره هاي کمپرسور GEF-5
-ساخت استاب شفت روتور GEF-5
-ساخت ديسکهاي کمپرسور روتور GEF-5
-ساخت پره هاي متحرک روتور کمپرسور GEF-6
-ساخت پره هاي روتور کمپرسور GEF-9
-ساخت استاب شفت روتور GEF-9
-ساخت پره هاي روتور کمپرسور W251-TG20
-ساخت لاک پينهاي پره هاي رتور W251-TG20
-ساخت پره هاي ثابت و متحرک توربينهاي بخار در قسمتهاي مختلفHP,IP,LP
-ساخت پره فنهاي خنک کاري آلومينيومي روتورهاي ژنراتور
-ساخت نگهدارنده هاي ميلگردهاي کوره مسي
-ساخت روتور توربین واحد بخار 82 مگاواتی GE
-ساخت روتور توربین گاز میتسوبیشی مدل 701